Katedra Logiki i Ontologii
o katedrze

Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Katedry są różnorodne i szerokie. Nieraz wykraczają poza - wyznaczony nazwą - profil jednostki.

Pracownicy Katedry poza logiką i ontologią  zajmują się miedzy innymi epistemologią, zwłaszcza teorią racjonalności przekonań a także brentanizmem, fenomenologią, polską filozofią analityczną oraz filozofią religii.

kontakt

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz
e-mail: dlukas@ukw.edu.pl
tel. 52 32 36 718
ul. Ogińskiego 16 pok. 509 lub 503